Datorprogrammet för dig som släktforskar
  Därför har du nytta av Holger

  Först beskrivs översiktligt hur Holger fungerar. Längre ner finns länkar till sidor där programmet beskrivs mer utförligt.


  Håller ordning på alla släktingar
  Med Holger kan du enkelt hålla reda på hela släkten - förfäder, förfädernas ättlingar och ingifta.Du kan också samla uppgifter om personer som inte behöver vara släkt med varandra, exempelvis alla som bott i samma by eller socken. För varje person kan du lagra uppgifter om namn, födelsetid och -ort, dödstid och -ort, yrke och bostadsort samt vigseltid och -ort och dessutom 1.000 rader text. Inskrivningen går snabbt. Och finner du att en person är släkt med någon som du redan har matat in, kan du enkelt koppla samman dem. Till varje person kan du koppla ett obegränsat antal bild- och ljudfiler.
  Mediaformuläret. Här kopplar du bild- och ljudfiler till personerna. Du kan skriva rubriker och bildtexter och ange hur stor bilden ska vara vid utskrift och i vilka utskrifter den ska tas med.


  Skriver ut släkttavlor
  Med Holger kan du skriva ut antavlor i listform eller grafisk form (3–5 generationer på ett A4-ark), ansedlar (en familj per A4-sida) och stamtavlor i listform eller grafisk form. Programmet kan också skriva ut ett familjeregister om du har forskat ut en hel by eller socken. Om du vill gör Holger också automatiskt alfabetiska personregister och ortregister samt yrkes- och sakregister till släktutredningar du skriver ut. Du kan göra utskrifter på papper (för att ge till släktingar), till en datafil (för att bearbeta i exempelvis ett ordbehandlingsprogram) eller direkt på skärmen (för kontroll). Det är också möjligt att automatiskt göra html-kodade utskrifter, färdiga att publicera på Internet. Du kan själv välja typsnitt och teckenstorlek för flertalet utskrifter. Bilder som kopplats till personer i databasen kan skrivas ut i flertalet utskrifter. Du väljer själv storlek på varje bild.

  Söker snabbt upp rätt släkting
  Med Holger kan du snabbt söka efter personer i ditt material. Möjligheterna är i det närmaste obegränsade: du kan söka på namn (alla som heter Anders, alla som heter Lindström), födelse- och dödstider samt -orter (alla som är födda 1734, alla som dött i Stockholm), yrke (alla skomakare) och bostadsort (alla som bott i en viss by). Och du kan kombinera dessa sökmöjligheter (alla som heter Anders, är födda 1734 och är skomakare).

  Sorterar och listar precis som du vill
  Holger kan sortera och lista ditt material efter en mängd olika kriterier. Du kan till exempel lista alla personer som är födda på 1700-talet eller som har bott i en viss socken och sedan sortera dem i bokstavsordning på för- eller efternamnet eller i åldersordning. Om du har gett alla emigranter en särskild markering kan du enkelt lista dem. Självfallet kan du också skriva ut dina sorterade listor. Du väljer själv hur listorna ska se ut och vilka uppgifter som kommer med. I Holger finns också rutiner för att göra personregister till födelse-, vigsel- och dödböcker. Också dessa kan sorteras i valfri ordning.

  Har större kapacitet än du själv
  Med Holger kan du hantera närmare 1,5 miljoner individer i varje databas och du kan lägga upp hur många databaser som helst. Holger7 fungerar med Windows 95/98, NT, ME, 2000 och XP.

  Räknar ut statistik
  Holger kan automatiskt beräkna en mängd statistiska uppgifter om personerna i en databas. Du får veta medellivslängd, genomsnittligt antal barn, medelålder vid första vigseln och första barnet samt genomsnittligt antal äktenskap. Vidare kan frekvenstabeller presenteras över alla inmatade uppgifter (förnamn, efternamn, födelseorter, yrken etc). Du får exempelvis snabbt ut en tio-i-topp-lista över förnamnen eller efternamn. Holger kan också göra listor över de personer som levt längst, fått flest barn, gift sig yngst, blivit mor vid högst ålder etc. Det är också möjligt att göra statistik och frekvenser på ett urval, exempelvis alla födda under 1700-talet.

  Holgers skärmbild. På skärmen visas antingen en översiktlig antavla i fyra generationer (som till vänster) eller en familj (en person, dess make/maka, deras föräldrar och samtliga barn).

  Enkelt att använda – och ändå kraftfullt
  Och bäst av allt - Holger är mycket lätt att använda! Du behöver inte gå någon kurs, det är bara att installera programmet och börja skriva in förfäderna. På skärmen (se exempel ovan) visas den antavla eller familj du arbetar med, och med hjälp av musen förflyttar du dig snabbt mellan personer och generationer. Det kan man kalla att klättra omkring i släktträdet! Holger kan också automatiskt kontrollera att inskrivna uppgifter är rimliga. För säkerhets skull skickar vi med en pedagogisk och lättläst bruksanvisning. En omfattande online-hjälp ingår också i programmet.

  Nyttiga tillbehör till din hjälp
  Holger har ett flertal nyttiga tillbehör, små inbyggda uppslagsverk som snabbt ger dig hjälp och råd. En latinsk ordlista gjord speciellt för släktforskare, register över alla församlingar i Sverige och Finland, en historisk almanacka och Sveriges Släktforskarförbunds namnlista med uppgifter om ursprung och rekommenderad stavning för närmare 800 förnamn. Ett oumbärligt hjälpmedel.

  Läs mer om Holger

  Nytt i Holger8

  Funktioner i Holger8

  Utskrifter med html för Internet

© HolgerData    holger@holgerdata.se    www.holgerdata.se