Datorprogrammet för dig som släktforskar
  Nytt och bättre i Holger8

  Holger8 innehåller en rad nyheter. Här är ett urval.


  Dubblettsökning och dubblettkontroll
  Hjälper dig att hålla bättre ordning i dina databaser. Du kan båda söka efter eventuella dubbletter i en befintlig databas och kontrollera direkt i samband med inmatning och import.

  Utskrifter direkt som pdf-filer
  Nu kan alla utskrifter i Holger göras direkt som en pdf-fil. Bra exempelvis när du vill skicka en utskrift som en epost-bilaga.

  Spara och infoga fraser
  Att kunna spara vanligt förekommande fraser och sedan infoga dem med ett enkelt knapptryck förenklar inmatningen. Nu är det möjligt i Holger.

  Bättre ordning på databaserna
  Holger8 håller reda på vilka databaser som finns på hårddisken. En sökning görs i samband med att programmet installeras.

  Förbättrad sökning med tidsintervall
  I Holger8 har sökningen gjorts effektivare. Nu kan du söka efter personer som är födda 1767–69 och döda 1812–15.

  Prefix vid datum
  Alla datum är inte exakta. Därför är det bra att kunna ange prefix till tidsangivelser, som ”cirka”, ”före” eller ”efter”.

  Spara sökresultat
  Nu finns möjligheten att behålla ett sökresultat även när nya sökningar görs.

  Fler datumformat vid inmatning
  Nu kan du välja mellan tre olika datumformat vid inmatning, förutom det gamla åååå-mm-dd också dd.mm.åååå eller mm/dd/åååå. Men du kan inte använda dem omväxlande i samma databas.

  Koppla bilder och mediafiler till händelser
  Nu kan du skapa en händelse till en person som exempelvis refererar en bouppteckning och samtidigt koppla ett digitalfoto av bouppteckningen direkt till händelsen.

  Skriva ut familjer i händelse- och realialistor
  Tidigare har enbart personen, inte hans eller hennes familj, tagits med i dessa listor, men nu finns möjligheten att få hela familjen redovisad.

  Läs mer om Holger

  Holger8 introduktion

  Funktioner i Holger8

  Utskrifter med html för Internet

© HolgerData    holger@holgerdata.se    www.holgerdata.se