Datorprogrammet för dig som släktforskar
  Funktioner i Holger
  Holger är ett mycket mångsidigt släktforskarprogram. Men vi har ändå inte gjort avkall på programmets grundläggande idé: det ska vara lätt att lära och enkelt att använda. Holger kan göra betydligt mer än vad som nämns på föregående sida. Här ger vi mer detaljerade uppgifter om en del av programmets funktioner:


  Utskrifter
  Holger kan göra följande typer av släktutskrifter:
 • Grafiska antavlor
 • Ge-bort-antavlor (grafisk antavla i ett proprare utförande)
 • Listade antavlor
 • Ansedlar
 • Grafiska stamtavlor
 • Ättlingaverk (listad stamtavla)
 • Stamlista (kortfattat ättlingaverk)
 • Familjeblad
  Dessutom kan Holger skriva ut listor, register över födda, gifta och döda samt frekevenstabeller och statistik. Utskrifterna kan göras till papper, på skärmen eller till en fil. Det är också möjligt att göra utskrifter med färdig html-kod (se nedan).
  Familjeregister
  Holger kan skapa och skriva ut familjeregister. Funktionen är nödvändig om du exempelvis forskar kring alla människor som bott i en by eller socken eller alla soldater vid ett kompani eller regemente. Vid utskriften redovisas alla familjer och personer som ingår i utredningen och hänvisningar görs mellan alla besläktade personer.
  Utskrifter direkt för Internet
  Flertalet av Holgers utskrifter kan göras direkt till fil med färdig html-kod. Det gör det mycket enkelt att publicera prydliga släktutredningar på Internet. Hur en sådan utskrift ser ut på Internet visas här (klicka sedan på din webbläsarens back-knapp för att återvända till denna sida). Det är Ålandskungen Julius Sundbloms förfäder som presenteras. Forskningen är gjord av Håkan Skogsjö. Det tog ungefär tio minuter från det att utskriften började göras till dess att den var publicerad här.
  Ange släktskap
  Holger kan söka efter släktskap mellan två angivna personer i databasen, lista alla påträffade släktskap och även skriva ut en släkttavla som grafiskt visar släktskapet.
  Backup
  I Holger finns en inbyggd funktion för att göra säkerhetskopior till disketter eller hårddisken. Vid säkerhetskopieringen komprimerar Holger automatiskt Holgerfilerna till det välkända zipformatet.
  Kopiera och flytta text
  Det är enkelt att kopiera eller flytta texter inom Holger eller till och från andra Windowsprogram. Funktionen spar mycket tid och arbete om du exempelvis har skrivit texter om förfäder och släktingar i exempelvis ett ordbehandlingsprogram och vill lägga in texten i Holger.
  Anförluster och »stamförluster»
  Hanteras helt automatiskt av Holger. Även om en person förekommer flera gånger i din antavla skriver du bara in honom eller henne en gång. Hänvisningar görs sedan i utskrifterna.
  Utomäktenskapliga relationer
  Det är enkelt att ange samboförhållanden och andra utomäktenskapliga relationer (förlovning etc) mellan personer.
  Flera språk vid utskrifter
  Du kan välja att skriva ut dina släktutredningar på svenska, engelska, finska eller norska. (Den löpande texten du skrivit in översätts dock inte.)
  Tilltalsnamn
  Enkelt att markera och skrivs med fetstil i utskrifterna.
  Inskrivningen
  Den redan snabba inmatningen förenklas ytterligare av att uppgifter kan kopieras från tidigare inknappade personer.
  Installation på hårddisken
  Holger installeras automatiskt med hjälp av ett särskilt program.
  Datum
  Vid utskrift finns det tio olika datumformat att välja mellan.
  Historisk almanacka
  Holger har en inbyggd almanacka för åren 1000-2000. Den ger snabbt svar på frågor som »vilket datum inföll 6:e söndagen efter trefaldighet 1723?» Söndagarnas namn anges både på latin och svenska.
  Namnlista
  Sveriges släktforskarförbunds namnlista ingår i Holger. Den ger upplysningar om stavning och ursprung för närmare 800 svenska förnamn.
  Församlingsregister
  Holger har inbyggda register över Sveriges och Finlands samtliga församlingar genom tiderna med uppgift om läns- och kommuntillhörighet.
  Latinsk ordlista
  I Holger ingår en utförlig latinsk ordlista, särskilt anpassad för släktforskarens behov.
  Sök och ersätt
  I Holger finns flera funktioner som gör det enkelt att redigera en databas, bland annat kan programmet automatiskt söka efter ett visst ord och ersätta det med ett annat.
  Datautbyte med andra program
  Det finns flera möjligheter att flytta data från andra släktforskarprogram till Holger eller vice versa (exempelvis via Gedcom-filer). Om du tidigare använt ett annat släktforskarprogram behöver du sannolikt inte knappa in uppgifterna på nytt om du börjar använda Holger.
  Statistik om varje databas
  Du kan alltid snabbt få veta hur många personer en databas innehåller, hur stor plats den tar på hårddisken och hur mycket ledigt utrymme som finns.
  Lätt att göra urval
  Det finns stora möjligheter att göra ett urval av personer ur en databas. Det går exempelvis att skriva ut ett familjeregister över alla personer som bott i samma by eller haft samma yrke.
  Läs mer om Holger
© HolgerData    holger@holgerdata.se    www.holgerdata.se