Datorprogrammet för dig som släktforskar
      Om HolgerData

Företaget HolgerData beläget i Frösön, Jämtland, utvecklar och säljer släktforskningsprogrammet Holger. Den senaste versionen, Holger8, lanserades 2009. Den innehåller en lång rad förbättringar för att möta marknadens allt högre förväntningar. Bland funktioner som tillkommit kan nämnas:
– dubblettsökning och dubblettkontroll hjälper dig att undvika att samma person skrivs in mer än en gång i databasen,
– utskrifter direkt i pdf-format gör det enklare att snabbt dela med sig av uppgifterna i databasen,
– enklare att hålla ordning på alla databaser som finns på hårddisken,
– förbättrad sökning med tidsintervall,
– prefix vid datum gör det enklare att ange tidpunkter som exempelvis ”cirka”, ”före”, ”efter”, etc,
– spara och infoga fraser gör det enklare att skriva in ofta förekommande ord och uttryck i databasen,
– WebbHolger gör det möjligt att arbeta med databaser via Internet. Flera personer kan arbeta med samma databas samtidigt.

Drivande krafter i utvecklingsarbetet har varit Mats Berggren och Stephan Häggström, som utfört programmeringen, samt Håkan Skogsjö, som stått för bland annat släktforskarkunnande och testning. Håkan Skogsjö har också sedan 1994 hand om försäljningen av Holger i Finland.


Breda kunskaper avgörande för framgången
    Holger är ett datorprogram som bygger på ett snart tjugo år långt utvecklingsarbete. Avgörande för framgångarna har varit att en lång rad människor med vitt skilda kunskaper har engagerat sig i arbetet. Det har varit släktforskare, arkivfolk, dataentusiaster och programmerare. Och förstås en lång rad Holgeranvändare runt om i Sverige. Vår förhoppning är att Holger ska tillfredsställa dina och många andra släktforskares behov och förväntningar.
© HolgerData    holger@holgerdata.se    www.holgerdata.se