Datorprogrammet för dig som släktforskar

Så här för du över dina uppgifter från en tidigare Holger-version:


Gör så här om du installerar Holger8 på en dator där du redan har Holger7 installerad

1.
Starta Holger8. Välj (arkiv > Öppna databas). Markera din gamla databas och klicka på OK. Nu
kommer en ruta upp där du ska skapa en ny databas i Holger8-format. Ändra databasnamnet om du vill ha ett annat namn än det föreslagna. Klicka på bläddra om du vill spara databasen i en annan mapp än den föreslagna. Klicka OK och OK igen för att läsa in den gamla databasen till den nya i
Holger8. Finns inte databasen med i listan kan man välja (Sök databaser). Denna funktion  söker igenom hela hårddisken efter Holger-databaser. Det går också att välja (Bläddra) och leta reda på databasen själv.

2.
Ett annat sätt att föra över en databas är att skapa en ny tom databas med (Arkiv > Ny databas). Välj sedan (arkiv > Importera > Importera Holger7). Markera den databas du vill läsa in och klicka OK. Klicka OK i nästa ruta.

Här beskrivs två sätt att föra över en databas på en dator som INTE har Holger7 installerad:

3.
Installera programmet Borland BDE från följande länk: http://www.href.com/pub/sw/BDEInfoSetup.EXE
 Efter installationen kan man följa punkt 1 eller 2 ovan.

4.
Spara din databas i GEDCOM-format från din gamla Holger-version. I Holger6 görs detta med
(datautbyte > Till Gedcom). I Holger7 finns funktionen under (Arkiv > Exportera > Till Gedcom). Spara filen på ett USB-minne eller en diskett. Det går oftast inte att spara filen direkt på en CD från Holger. Vill man kopiera till en CD får man först spara filen på hårddisken och sedan kopiera den vidare med ”den här datorn”. Skapa en ny tom databas i Holger8 och läs in den gamla databasen med (Arkiv > Importera > Från GEDCOM).
-----------------------------------------------------------
Länk till Teamviewer10

© HolgerData    holger@holgerdata.se    www.holgerdata.se